Producenci
Promocje
Stolik składany AVID Compact Session Table
Stolik składany AVID Compact Session Table

209,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
szt.
Kołowrotek Fox EOS 10000 FD 5.5:1
Kołowrotek Fox EOS 10000 FD 5.5:1

239,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
Kołowrotek Okuma Ceymar XT Match FD CXT-40MS 6.2:1
Kołowrotek Okuma Ceymar XT Match FD CXT-40MS 6.2:1

195,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 179,00 zł
szt.
Pokrowiec Matrix Aquos 6 Tube 1.95m Holdall
Pokrowiec Matrix Aquos 6 Tube 1.95m Holdall

269,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
Kombinezon Fox Carp Winter Suit Green Silver r. XXL
Kombinezon Fox Carp Winter Suit Green Silver r. XXL

649,00 zł

Cena regularna: 799,00 zł

Najniższa cena: 799,00 zł
szt.
Kołowrotek Shimano STRADIC 4000 FM
Kołowrotek Shimano STRADIC 4000 FM

839,00 zł

Cena regularna: 930,00 zł

Najniższa cena: 895,00 zł
szt.
Kombinezon Fox Carp Winter Suit Green Silver r. XL
Kombinezon Fox Carp Winter Suit Green Silver r. XL

649,00 zł

Cena regularna: 799,00 zł

Najniższa cena: 799,00 zł
szt.
Kołowrotek Shimano STRADIC FM C3000 HG
Kołowrotek Shimano STRADIC FM C3000 HG

829,00 zł

Cena regularna: 895,00 zł

Najniższa cena: 895,00 zł
szt.
Kołowrotek Shimano Speedmaster 14000 XTD
Kołowrotek Shimano Speedmaster 14000 XTD

639,00 zł

Cena regularna: 770,00 zł

Najniższa cena: 770,00 zł
szt.
Kołowrotek Shimano Ultegra 14000 XTE
Kołowrotek Shimano Ultegra 14000 XTE

849,00 zł

Cena regularna: 950,00 zł

Najniższa cena: 849,00 zł
szt.
WĘDKA PROLOGIC C-SERIES COMPACT 3m. 300/3,25lb
WĘDKA PROLOGIC C-SERIES COMPACT 3m. 300/3,25lb

199,00 zł

Cena regularna: 220,00 zł

Najniższa cena: 220,00 zł
Kołowrotek Daiwa LAGUNA LT 2000 5,2:1
Kołowrotek Daiwa LAGUNA LT 2000 5,2:1

139,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

REGULAMIN

  1. Dane kontaktowe:

Firma "Jeżozwierz" Artur Jeż

Ul. Wyzwolenia 18

41-707 Ruda Śląska

NIP: 641-228-81-89

Tel: 32 242 78 99 lub 602 495 760

     2. Adres reklamacyjny:

Firma "Jeżozwierz" Artur Jeż

Ul. Wyzwolenia 18

41-707 Ruda Śląska

NIP: 641-228-81-89 3.

    3. Definicje

3.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą.

3.2. Cennik dostaw –zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów znajdujące się pod adresem www.jezozwierz.abc24.pl 3.3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wykonania

3.4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

3.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

3.6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.7. Koszyk produktów – zestawienie produktów sporządzone przez Kupującego z oferowanych w sklepie towarów

3.8. Kupujący – Klient lub Konsument

3.9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy na terytorium Polski podany przez Kupującego.

3.10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

3.11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

3.12. Przedmiot umowy – produkty i wybrany sposób dostawy będące przedmiotem umowy.

3.13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jezozwierz.abc24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

3.14. Sprzedający: Firma "Jeżozwierz" Artur Jeż Ul. Wyzwolenia 18 41-707 Ruda Śląska NIP: 641-228-81-89 Numer rachunku bankowego: 82 1140 2004 0000 3802 3596 3120

3.15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

3.16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

    4. Warunki ogólne

4.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4.2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4.5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

4.6. Potwierdzenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: -potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia złożenia zamówienia -dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu (faktura lub paragon)

5. Zawarcie umowy

5.1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy i płatności wskazanie miejsca wydania rzeczy złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

5.2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5.3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia opłacanego z góry (przelewem) po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. Opłacenie zamówienie płatnego z góry powinno nastąpić po potwierdzeniu przez Sprzedającego dostępności zamówionych produktów. Potwierdzenie takie jest wysyłane na podany w zamówieniu adres mailowy w ciągu 12 godzin złożenia zamówienia.

5.4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia.

5.5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 48 godzin- od złożenia zamówienia- dla zamówień płatnych za pobraniem, -od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego – dla zamówień opłacanych z góry. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony do 14 dni.

5.6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

6.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

6.4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

6.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

6.10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Rękojmia

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 7.2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 7.3.. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 7.4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 7.5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 7.6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 7.7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 7.8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 7.9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 7.10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. 7.11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 7.12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8.Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. 8.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl